Tolkning

Den som har arbetat med en professionell tolk kan intyga hur naturligt ett sådant samtal blir, trots att samtalsparterna egentligen inte förstår varandra direkt utan via en tredje person. Tolkning kräver stor uppmärksamhet, ett omfattande och lättillgängligt ordförråd och snabba tankegångar.

Att tolka ett samtal mellan två människor är ett mycket givande arbete, oavsett om det handlar om ett affärsmöte, ett läkarbesök eller en rättsprocess. Det kräver också ett stort förtroende varför sekretess är en central uppgift i tolkens insats.

Vi tolkar både på plats och per telefon, i Sverige och utomlands. Pegasus har i mer än 20 år varit verksam åt Västerviks Tolkförmedling, senare Transvoice, med goda vitsord och mycket uppskattning från uppdragsgivarna.