Översättning till tyska och från tyska

Pegasus är specialiserat på översättning till tyska och från tyska. Vi översätter hemsidor, produktunderlag, bruksanvisningar, korrespondens och avtal. Till skillnad från många agenturer är Pegasus en översättningsbyrå där en och samma översättare har hand om hela jobbet vilket ger ett enhetligt språk- och termbruk.

Webbsidor översätter vi ofta direkt i kundens publiceringsverktyg såsom SiteDirect, WordPress, Joomla och SiteFactory. Trycksaker bearbetas i Indesign om uppdragsgivaren så önskar.

Vi är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening SFÖ vilket innebär att vi har styrkt vår kompetens med flera detaljerade kundreferenser för språkkombinationerna tyska-svenska och svenska-tyska.

Efter mer än 25 år i branschen har vi skaffat oss gedigen erfarenhet inom främst bygg, teknik, handel, kultur och turism. Fokus ligger alltid på hur en text mottages på det tyska språket. Vi erbjuder även copywriting för dig som vill ta fram information, produktunderlag eller en webbsida för tyskspråkiga kunder.