Referenser

Ett aktuellt urval av organisationer som anlitar oss för översättning till tyska eller från tyska, för webbredaktion och copywriting.

Destination Kalmar
Kalmars destinationsbolag som bland annat omfattar ett av regionens främsta besöksmål, Kalmar slott. Översättning till tyska. Besök Destination Kalmar.

GBJ Bygg
Expanderande familjeföretag i Växjö som bygger bostäder och lokaler i södra Sverige. Översättning till tyska, översättning från tyska, försäljningstexter för nyproduktion av bostäder, pressmeddelanden. Besök GBJ Bygg.

Genero Solutions
Utvecklar och marknadsför ett mobilt säljstöd för fältsäljare som bearbetar dagligvaruhandeln. Översättning till tyska. Besök Genero Solutions.

Intressegrupp Passivhus Sverige
Sveriges största medlemsplattform för passivhus. Översättning till tyska, översättning från tyska, webbredaktion och PR. Besök Intressegrupp Passivhus Sverige.

pro clima
Utveck­lar och tillverkar in­tel­li­genta ång­brom­sar och lufttätningssys­tem för värmeisoler­ande kon­struk­tion­er. Översättning från tyska. Besök pro clima.

Roch Services Skand. AB
Ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade system i Norden. Översättning till tyska, översättning från tyska. Besök Roch Services.

Sollidens Slott
Populärt utflyktsmål på Öland med årliga utställningar. Översättning till tyska. Besök Sollidens Slott.

TUI – Wolters Ferienhaus
Förmedlar stugor och semesterlägenheter i 20 länder. Översättning till svenska. Besök TUI – Wolters Ferienhaus.