STARTSIDA ÖVERSÄTTNING TOLKNING WEBBREDAKTION ORDBOKEN REFERENSER KONTAKT
   

 

Översättning


Pegasus är specialiserat på översättning till och från tyska. Vi översätter hemsidor, produktunderlag, bruksanvisningar, korrespondens och avtal. Till skillnad från många agenturer är Pegasus en översättningsbyrå där en och samma översättare har hand om hela jobbet vilket ger ett enhetligt språk- och termbruk.

Hemsidor översätter vi ofta direkt i kundens publiceringsverktyg såsom SiteDirect, Wordpress, Joomla och SiteFactory. Trycksaker bearbetas i Indesign om uppdragsgivaren så önskar.

Vi är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening SFÖ vilket innebär att vi har styrkt vår kompetens med flera detaljerade kundreferenser för språkkombinationerna tyska-svenska och svenska-tyska.

Efter 18 år i branschen har vi skaffat oss gedigen erfarenhet inom främst bygg, teknik, handel, kultur och turism. Fokus ligger alltid på hur en text mottages på det tyska språket. Vi erbjuder även copywriting för dig som vill ta fram ett produktunderlag enbart till tyskspråkiga kunder.
  SFÖ


Sveriges Facköversättarförening, SFÖ
 
     
Se också vår Skrivbordslåda för praktiska tips och ordboken.    
   
 
    Tysk svensk ordbok tysk brevmall shopping    
Pegasus Översättningar, Bjelkegatan 11, SE-392 30 Kalmar  Tel. +46-480-42 32 60  Mail office (a) pegasus-translations.com
Översättning och tolkning tyska till svenska och svenska till tyska. Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening  SFÖ