STARTSIDA ÖVERSÄTTNING TOLKNING WEBBREDAKTION ORDBOKEN REFERENSER KONTAKT
   

 

Tolkning


Den som har arbetat med en professionell tolk kan intyga hur naturligt ett sådant samtal blir, trots att samtalsparterna egentligen inte förstår varandra direkt utan via tredje part. Tolkning kräver stor uppmärksamhet, ett omfattande och lättillgängligt ordförråd och snabba tankegångar.

Att tolka ett samtal mellan två människor är ett mycket givande arbete, oavsett om det handlar om ett affärsmöte, ett läkarbesök eller en rättsprocess. Det kräver också ett stort förtroende varför sekretess är en central uppgift i tolkens insats.

Vi tolkar både på plats och per telefon, i Sverige och utomlands. Pegasus har i mer än 15 år varit verksam åt Västerviks Tolkförmedling, senare Transvoice, med goda vitsord och mycket uppskattning från uppdragsgivarna.
  Tolkning åt Regenbogen AG 
Byggplatstolkning åt Regenbogen AG.
 
   
   
  Tysk svensk ordbok tysk brevmall shopping     
Pegasus Översättningar, Bjelkegatan 11, SE-392 30 Kalmar  Tel. +46-480-42 32 60  Mail office (a) pegasus-translations.com
Översättning och tolkning tyska till svenska och svenska till tyska. Fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening  SFÖ